Nieuws over het Dorpsfeest Menaam 2018

Nog vier maanden en dan is het zo ver…

Uitnodiging vergadering met straatvertegenwoordigers en andere belangstellenden, met betrekking tot de organisatie en het programma voor het dorpsfeest van 2018.

Het programma voor het dorpsfeest staat nu bijna helemaal vast. De vaste onderdelen komen natuurlijk aan bod maar daarnaast zijn er ook vele andere zaken te bewonderen en te ondernemen.
We gaan het gehele programma presenteren, dat doen we tijdens de avond met de straatvertegenwoordigers (en andere belangstellenden). Nadien zal het via FB pagina te bewonderen zijn. De avond wordt gehouden op:

Woensdag 7 maart, aanvang 20.00 uur, in de kantine van de kaatsvereniging.

Tijdens het dorpsfeest worden natuurlijk (jazeker natuurlijk) weer de traditionele zeskamp en optocht georganiseerd. Na de optocht van 2015 waren vele Menamers zeer te spreken over de kwaliteit van de ‘praalwagens’ en de groepen. Bovendien waren er heel veel deelnemers. Ook het programma voor deze editie ziet er weer veel belovend uit. Maar, we hebben jullie inbreng natuurlijk wel nodig om, naast het weer, er weer een geslaagd feest van te maken. Het dorpsfeest is van en voor alle inwoners van Menaam en niet alleen van en voor de dorpsfeest commissie.

Nu is het niet zo dat elke buurt of straat een straatvertegenwoordiger heeft. Voor deze buurten/straten is het dan ook niet mogelijk om je via de straat/buurtvertegenwoordiger op te geven. Vind je dit ook een kwalijke zaak? Geef je dan op als vertegenwoordiger van je straat of buurt en kom ook op; 7 maart a.s. (aanvang 20.00 uur) naar de kaatskantine. Weet je niet zeker of je straat of buurt een straatvertegenwoordiger heeft dan kun je contact opnemen met onze secretaris Clemence Braaksma. Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om je individueel op te geven. Voorafgaand aan het feest komt er een programma boekje en daarin staat nog eens duidelijk aangegeven voor welke onderdelen je je ook individueel op kunt geven. Houd ook onze FB pagina in de gaten.
Tot 7 maart!

Op de dorpsfeestcommissie bestaat uit de volgende leden:
• Anne Den Herder, De Finne 35,  451668
• Clemence Braaksma, Leeuwarden,  06-31782032
• Jan Hoekstra, De Finne 25,  451811
• Folkert Koopmans, Camstrastrjitte 24,  451509
• Jan Willem Bokma, Lytsedyk 2,  06-44094229
• Johnny de Roode, Berltsumerdyk 6,  452042